Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

187
Luật sư sở hữu trí tuệ của SBLaw

SBLaw là một trong những tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn khách hàng trong việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, SBLaw có kinh nghiệm trong việc giúp khách hàng tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng license, hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng, quyền sở hữu các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Các luật sư của chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp như tư vấn biện pháp tự bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, chủ sở hữu quyền tại cơ quan tòa án.