Luật sư sở hữu trí tuệ bảo hộ bí mật kinh doanh

253
bao-ho-bi-mat-kinh-doanh-theo-phap-luat-shtt

SBLaw tư vấn vấn đề sở hữu trí tuệ về việc bảo hộ bí mật kinh doanh theo thực tiễn kinh doanh và theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ về bảo hộ bí mật kinh doanh  sau đây:

  • Tư vấn và đưa ra ký kiến pháp lý về việc bảo hộ bí mật kinh doanh, những ưu, nhược điểm của đối tượng này.
  • Tư vấn về quy trình, điều kiện xác lập bảo hộ bí mật kinh doanh theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn về phạm vi, khả năng bảo hộ.
  • Tư vấn và đưa ra giải pháp xử lý các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của đối thủ cạnh tranh.
  • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng bảo mật thông tin khi hợp tác với doanh nghiệp, cá nhân khác.
  • Soạn thảo các văn bản bảo vệ bí mật kinh doanh đối với người lao động và doanh nghiệp.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng khi bí mật kinh doanh bị xâm phạm.