Luật sư tư vấn hoạt động xúc tiến thương mại

306
Vai trò của Luật sư trong hoạt động kinh doanh

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần để đưa sản phẩm và dịch vụ đến tay người tiêu dùng, SBLaw có các luật sư dày dạn kinh nghiệm, có thể hỗ trợ khách hàng tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại đúng theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn hoạt động Khuyến mại

 • Tư vấn về đối tượng được phép tổ chức khuyến mại theo luật định
 • Tư vấn các hình thức khuyến mại hợp pháp và khuyến mại bất hợp pháp
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với sở công thương nhằm thông báo hoạt động khuyến mại
 • Tư vấn về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa được khuyến mại theo quy định của luật cạnh tranh, luật thương mại

Tư vấn hoạt động Quảng cáo thương mại

 • Tư vấn  quy định về cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới hoạt động quảng cáo
 • Tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện quảng cáo tại Việt Nam
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo quy định của luật thương mại
 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo

Tư vấn hoạt động Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

 • Tư vấn về điều kiện nhập khẩu hàng hoá để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam
 • Tư vấn các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo quy định của luật thương mại.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
 • Hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam

Tư vấn về hoạt động Hội chợ, triển lãm thương mại

 • Tư vấn cho doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài
 • Tư vấn về cách thức bán, tặng, cung ứng hàng hoá, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm
 • Cử luật sư đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan cấp giấy phép tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam.
 • Tư vấn về hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hoá để tham gia hoạt động triển lãm.