Những vụ việc tư vấn đầu tư mà SBLaw đã tham gia gần đây

294
SBLAW
  • Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH IBM Việt Nam
  • Bổ sung quyền kinh doanh xuất nhập khẩu cho nhà đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam.
  • Đại diện Công ty CP Sen đàm phán với đối tác Hàn Quốc về việc xây dựng và phân phối hàng hóa tại Hàn Quốc.
  • Tư vấn thành lập một Quỹ đầu tư tại Việt Nam.