Đã tặng cho động sản có đăng ký quyền sở hữu nay muốn đòi lại được không?

206
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Hằng, ở Hà Nội. Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Do một số mâu thuẫn nên vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Lúc mới cưới, khi về nhà chồng thì bố mẹ chồng tôi mua cho tôi 1 chiếc xe máy đăng ký bằng tên tôi. Giờ tôi và chồng ly hôn thì bố mẹ chồng tôi lại đòi lại xe máy. Xin hỏi: Trong trường hợp này, tôi có giữ được xe máy không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp của bạn thì bố mẹ chồng sau khi bạn về nhà chồng đã mua cho bạn xe máy và đứng tên của bạn. Ở đây, có sự “ thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

Ở đây, việc thỏa thuận giữa bạn và bố mẹ chồng bằng lời nói phù hợp với quy định của pháp luật:

+ Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể

+ Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. Xe máy được xác định là động sản có đăng ký quyền sở hữu.

Điều 458 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về trường hợp tặng cho động sản như sau:

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

Xe máy hiện giờ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn, bố mẹ chồng đã tặng cho cho bạn, và từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu xe máy thì xe máy là của bạn. Bố mẹ chồng của bạn không có quyền đòi lại.