Con trai có quyền đòi nợ thay cha đã mất?

267
nguồn internet.

Câu hỏi: Bố tôi lúc còn sống có cho vay 1 số tiền lớn. Nhưng nay ông đã mất, trước lúc mất ông có dặn dò tôi thay ông đòi khoản nợ này, mà bên nợ không trả số tiền và viện lý do tôi không có quyền đòi ,và họ không được biết vấn đề này. Xin hỏi tôi có quyền yêu cầu họ trả số tiền đó không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 372 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ.

Điều 372. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết;

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác;

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

11. Trường hợp khác do luật quy định.”

Theo đó, trường hợp mà cha của bạn mất không làm chấm dứt nghĩa vụ trả nợ của bên kia. Phần tài sản đó thuộc di sản thừa kế mà cha bạn để lại, nên bạn và các đồng thừa kế khác có quyền đòi lại khoản nợ đó.

Bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu bên kia trả lại số tiền mà họ đã vay. Khi khởi kiện ra tòa bạn phải chứng minh cha bạn có cho bên kia mượn số tiền trên (phải có giấy tờ vay mượn hay sự thừa nhận của bên kia qua ghi âm…)