Video: AEC ảnh hưởng thế nào tới doanh nghiệp Việt Nam

326

Phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trên kênh VOVTV về ảnh hưởng của AEC đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: