Video: Trách nhiệm hình sự của công ty chứng khoán?

202

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lòi phỏng vấn về việc công ty chứng khoán có nên chịu trách nhiệm hình sự không?

Đây là một vấn đề đang được đưa ra trong Bộ luật hình sư sửa đổi đang được trình Quốc hộ thảo luận và cho ý kiến

Nội dung này được phát sóng trong chương trình Tâm Chấn Đài VITV ngày 29/05/2015.

Kính mời Quý vị đón xem tại đây: