Tư vấn luật thương mại liên quan tới hoạt động thanh toán

176
Phố thương mại

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động thanh toán trong hoạt động thương mại, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quy định hoạt động ngoại hối trong thanh toán quốc tế trong hợp đồng ngoại thương.
  • Tư vấn nhằm xác định thuế, lệ phí hành chính và chi phí khác phải thanh toán của các bên trong hợp đồng mua bán ngoại thương
  • Tư vấn về phương thức thanh toán bằng LC, DP, TT và các hình thức thanh toán mới hiện nay như qua paypal
  • Tư vấn về vấn đề thời hạn thanh toán phù hợp với quy định tại Việt Nam và tập quán quốc tế, pháp luật quốc tế.