Tư vấn luật thương mại liên quan đến việc bồi thường thiệt hại

430
Tư vấn bồi thường thiệt hại

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn và hướng dẫn xác định thiệt hại trong hợp đồng
  • Tư vấn trách nhiệm của các bên về thiệt hại thực tế xảy ra.
  • Tư vấn, hướng dẫn thu thập tài liệu chứng minh lỗi bên gây thiệt hại trong hợp đồng và mối quan hệ nhân quả, hậu quả thực tế xảy ra.
  • Cử luật sư tham gia đàm phán xử lý thiệt hại
  • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại cơ quan thẩm quyền