Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình

330

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Chúng tôi có câu hỏi như sau muốn được luật sư tư vấn. Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chúng  tôi có nghe Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành bộ luật dân sự về giao dịch đảm  bảo  mới có quy định cụ thể đối với việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi người sử dụng đất là hộ gia đình làm tài sản thế chấp. Luật sư có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về quy định mới này trong dự thảo không?

Trả lời:   Xin cảm ơn  cácbạn đã gửi câu hỏi của mình đến công ty chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau. Vâng, đúng là  hiện nay Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành bộ luật dân sự về giao dịch đảm  bảo  đã được Bộ tư pháp hoàn thành việc đóng góp lấy ý kiến. Theo  Điều 18 của Dự thảo này thì “ Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi người sử dụng đất là hộ gia đình thì người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc người được ủy quyền ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hộ gia đình.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc người được ủy quyền xác lập, thực hiện mà có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hộ gia đình làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.”

Như vậy là nếu  theo quy định của Dự thảo này thì khi khách hàng của bạn đến vay tiền mà muốn dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để thế chấp mà  trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà lại ghi tên  người sử dụng đất, sở hữu nhà là hộ gia đình thì những tài sản trên chỉ có thể được mang thế chấp nếu có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Đồng thời sự đồng ý  này bằng văn bản của các thành viên hộ gia đình làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.