Thủ tục xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất

294

Câu hỏi: Tôi là Hậu, ở Hà Nội. Tôi vay một khoản tiền của ngân hàng nộp cả gốc và lãi hàng tháng trong 3 năm, tôi nộp đến giờ là 18 tháng và đủ điều kiện để giải chấp khoản vay đó. Tôi đã chuẩn bị đủ tiền để trả nốt phần gốc còn lại. Đây là lần đầu tôi vay thế chấp bằng sổ đỏ nên mong quý công ty tư vấn giúp thủ tục để giải chấp?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thế chấp là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Đối với việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bên thế chấp phải thực hiện thủ tục xóa thế chấp. Thủ tục xóa thế chấp được thực hiện 2 bước như sau:

Thứ nhất, thực hiện thủ tục với ngân hàng:

Bên thế chấp tiến hành thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của khoản vay. Sau đó viết đơn xin giải chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng (theo mẫu của ngân hàng, tổ chức tín dụng). Khi nhận được đầy đủ hồ sơ kèm theo căn cứ xác định bên thế chấp đã thanh toán đầy đủ khoản vay thì sẽ ra thông báo về việc giải chấp tài sản thế chấp.

Thứ hai, thực hiện thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai:

Hồ sơ, trình tự thủ tục xóa đăng thế chấp bằng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 47,48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP.

+ Hồ sơ:

a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);

b) Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;

c) Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

d) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

+ Trình tự thủ tục:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bên thế chấp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì xem xét ghi nội dung xóa đăng ký và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

Video giới thiệu về luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch công ty Luật SBLaw. Trong video luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ về kinh nghiệm hành nghề luật sư và quản trị công ty luật tại Việt Nam, cách thức chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư nước ngoài và sở hữu trí tuệ: