Các giao dịch bảo đảm nào phải đăng ký?

188

Câu hỏi: Mình là Hương, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các giao dịch bảo đảm nào phải đăng ký?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ dân sự được thực hiện đúng và đầy đủ, các bên tự thỏa thuận hoặc pháp luật quy định người có nghĩa vụ thực hiện biện pháp bảo đảm nhất định. Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP thì các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

– Thế chấp quyền sử dụng đất;

– Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

– Thế chấp tàu biển.