Quyền của bên nhận cầm cố

179

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có câu hỏi sau đây muốn được giải đáp. Người bạn tôi có vay tôi khoản tiền 700 triệu và có giao cho tôi mảnh đất là rừng trồng cây của cố ấy để cầm cố như là biện pháp đảm bảo rằng cố ấy sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho tôi. Vậy xin luật sư cho tôi biết tôi có quyền gì đối với mảnh đất rừng này?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi.  Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin có ý kiến tư vấn như sau. Theo quy định tại Điều 314 Bộ luật Dân sự thì bên nhận cầm cố có những quyền sau:

      “1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

  1. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.
  3. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.”

 

Như vậy  đối với mảnh rừng cầm cố nêu trên bạn là bên nhận cầm cố có quyền  Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại mảnh đất rừng này;  Xử lý mảnh đất rừng  theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;  Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng của mảnh đất rừng  và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận; . Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản mảnh rừng này khi trả lại nó  cho bạn của bạn.