Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu

175

Tại công văn số 2757/TCHQ-TXNK ngày 18 tháng  03 năm 2014 trả lời công văn số 184/HQKG-NV ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng Cục hải quan có hướng dẫn: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định như: Máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Quý khách có thể theo dõi Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính tại đây

Nội dung công văn cũng công nhận Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang có trụ sở chính tại số 10, đường 30/3, khu phố 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản pháp lý có liên quan.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 2757/TCHQ-TXNK, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau