Tổng Cục thuế hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT

151

Ngày 18 tháng 03 năm 2014, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 891/TCT-CS giải đáp thắc mắc liên quan đến khấu trừ thuế GTGT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Định tại công văn số công văn số 1458/CT-KTT ngày 2/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định. Theo đó:

-Đối với các hóa đơn thuê nhà, chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê và lắp thêm trang thiết bị (báo cháy, hệ thống camera,…) không được tính khấu trừ thuế GTGT.

– Đối với các thiết bị, tài sản cố định khác (không bao gồm các loại nêu trên) là tài sản cố định để phục vụ chung cho hoạt động ngân hàng thì:

+ Từ ngày 1/1/2009 đến trước ngày 01/3/2012 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Ngân hàng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không phải điều chỉnh lại từ sau ngày 1/3/2012.

+ Trường hợp Ngân hàng mua mới tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ ngày 01/3/2012 thì Ngân hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 891/TCT-CS, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau