Xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

377

Việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chính là căn cứ để xác định khung tiền phạtthẩm quyền xử phạt. Việc xác định giá trị này được áp dụng dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu;

– Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; trường hợpkhông có thông báo giá thì giá theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính;

– Giá thành của hàng hóa vi phạm nếu là hàng hóa chưa xuất bán.

Đối với tang vật là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thì giá trị hàng hóa đó cũng được xác định như giá trị hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp .

Trường hợp không thể áp dụng các căn cứ nêu trên để xác định giá trị tang vật là hàng hóa, dịch vụ vi phạm làm căn cứ xác định khung tiền phạtthẩm quyền xử phạt thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể raquyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá.