Xử phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

365

Việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp sẽ phải đồng thời chịu hình thức xử phạt tiền (mức phạt tiền tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm), hình thức xử phạt bổ sung, và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

* Thứ nhất, về hình thức xử phạt tiền

1. Đối với các hành vi

– Bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ để bán hàng hóa, dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi nêu trên.

Mức xử phạt được quy định cụ thể như sau:

Giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm

từ… đến… (VNĐ)

Phạt tiền từ… đến… (VNĐ)

≤3.000.000 500.000 – 2.000.000 (hoặc phạt cảnh cáo)
>3.000.000 – 5.000.000 2.000.000 – 4.000.000
>5.000.000 – 10.000.000 4.000.000 – 8.000.000
>10.000.000 – 20.000.000 8.000.000 – 15.000.000
>20.000.000 – 40.000.000 15.000.000 – 25.000.000
>40.000.000 – 70.000.000 25.000.000 – 40.000.000
>70.000.000 – 100.000.000 40.000.000 – 60.000.000
>100.000.000 – 200.000.000 60.000.000 – 80.000.000
>200.000.000 – 300.000.000 80.000.000 – 110.000.000
>300.000.000 – 400.000.000 110.000.000 – 150.000.000
>400.000.000 – 500.000.000 150.000.000 – 200.000.000
>500.000.000 200.000.000 – 250.000.000

 2. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định như bảng trên nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Sản xuất, nhập khẩu hàng hóa mang chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn;

– Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện các hành vi trên.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh;

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại trên giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh, gồm cả phương tiện dịch vụ, biển hiệu, bao bì hàng hóa gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng;

– Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng.

* Thứ hai, về hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm, kể cả hoạt động thương mại điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

* Thứ ba, về biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm.

– Buộc loại bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm trên phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, trang tin điện tử đối với hành vi vi phạm.

– Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp; buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.