Website chia sẻ trò chơi trên di động có phải là website thương mại điện tử?

235

Câu hỏi: Mình là Tuấn, ở Hải Phòng. Mình đang thử nghiệm làm 1 website chia sẻ trò chơi trên di động. Trong số đó, hầu hết là game miễn phí, không thu phí của khách hàng trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng với một số game online thì được các công ty game chia hoa hồng theo hình thức AffiateMaketing (tiếp thị liên kết) khi người chơi nạp tiền vào game online để thực hiện mua trang bị ảo của Game. Số tiền thu được từ công ty game đã được tính 10% VAT. Vậy: Website này có phải website thương mại điện tử không và có cần thực hiện thủ tục đăng kí thông báo website với Bộ Công Thương không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử có quy định:

Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Với Website của bạn là website chia sẻ trò chơi hầu hết miễn phí, còn có những game được chia hoa hồng lợi nhuận như vậy, vẫn là một trang thông tin điện tử để phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ, lợi nhuận là nhằm mục đích thì đây là hoạt động cung ứng dịch vụ. Theo đó, đây là website thương mại điện tử.

Về việc thông báo, đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP có quy định: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

Tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định này quy định về thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Như vậy, trang Website của bạn phải được thông báo, đăng kí thiết lập website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương theo điều kiện, trình tự pháp luật có quy định.