Thành lập website thương mại điện tử bán hàng với tư cách cá nhân có cần phải có giấy phép kinh doanh không?

303

Câu hỏi: Tôi là Khương, ở Hà Nội. Tôi muốn tạo một web quảng cáo trên mạng cho cửa hàng dịch vụ của mình nhưng cửa hàng của tôi chưa có giấy phép kinh doanh. Vậy có hợp pháp không? Có những điều kiện pháp lý nào để tạo và duy trì một trang web trên mạng?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Căn cứ Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP xác định điều kiện website thương mại điện tử như sau:

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Thủ tục thông báo về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng:

Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

Nội dung thông báo gồm:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp này, bạn lập một website để quảng cáo sản phẩm của bạn trên website. Nếu bạn tạo lập với tư cách cá nhân, điều kiện bạn có mã số thuế thì bạn đủ điều kiện thiết lập website. Nhưng nếu bạn tạo lập với tư cách cửa hàng (thương nhân) thì bạn phải đảm bảo điều kiện theo Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005:

“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.

Do đó, nếu bạn đăng ký dưới tư cách này thì bạn phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp.