Tư vấn thủ tục thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

243

Câu hỏi: Tôi là Nam. Hiện tại tôi đang làm việc tại Hàn Quốc. Tôi dự kiến sẽ mở một website báng hàng online. Tôi không biết tôi có cần phải đăng kí thương hiệu cho trang web hay hoàn thành một thủ tục nào khác hay không? Hiện tại, tôi nên hoàn toàn không sử dụng mặt bằng tại Việt Nam để kinh doanh.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP có quy định:

“Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này”.
Theo đó, tại Điều 8 Thông tư số 06/VBHN-BCT thông tư về quản lý website thương mại điện tử có quy định:

“Điều 8. Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng bao gồm:

1. Thương nhân.

2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử.

3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh”.

Như vậy, vì bạn là cá nhân muốn thiết lập website bán hàng online nên bạn phải có mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đồng thời đã thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng như sau:

“1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Thông tin phải thông báo bao gồm:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương”.

Trường hợp của bạn chưa có mã số thuế cá nhân thì bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo hướng dẫn sau đây:

– Theo quy định khoản 7 Điều 5 Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định:

“7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân gồm

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài”

– Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 80/2012/TT-BTC thì bạn phải nộp ở:

+ Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

+ Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp trực tiếp, không qua đơn vị chi trả thu nhập, đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

+ cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Như vậy, trong trường hợp bạn muốn thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thì phải thực hiện những thủ tục và đáp ứng những điều kiện sau:

– Thực hiện đăng ký mã số thuế theo thủ tục ở trên;

– Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet;

– Thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.