Cá nhân người nước ngoài có được đăng ký website thương mại điện tử ở Việt Nam?

275

Câu hỏi: Tôi là Lan. Qúy công ty cho tôi hỏi: Giữa 1 người Việt Nam và một nguời nước ngoài thì việc đăng kí website thương mại điện tử có giống nhau không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định về chủ thể có quyền đăng ký website thương mại điện tử gồm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thời kỳ để hướng dẫn các biện pháp quản lý đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động thương mại điện tử với chủ thể Việt Nam”.

Như vậy, người nước ngoài được đăng ký website thương mại điện tử tại Việt Nam trong trường hợp: nếu là cá nhân thì phải cư trú tại Việt Nam, nếu là tổ chức thì phải có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử thì thủ tục đăng ký website thương mại điện tử giữa một người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và một người Việt Nam là giống nhau.