Video: Bảo lãnh của ngân hàng cho chủ đầu tư đối với tài sản hình thành trong tương lai

219
Tư vấn luật - Bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai

Trong chương trình Bất động sản truyền hình InfoTV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai.

Mời Quý vị đón xem tại đây: