Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH. [...]

Cấp giấy phép lao động

SB Law cung cấp thông tin về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài như sau[...]

Giấy phép lao động ( work permit) cho người nước ngoài

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn tuyển dụng lao động người nước ngoài vào làm việc, vậy chúng tôi phải tuân thủ quy định nào? [...]

Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nếu doanh nghiệp (Quý Công ty) có nhu cầu được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, SB Law có đủ năng lực để cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn nêu trên[...]