Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

383

Nếu doanh nghiệp (Quý Công ty) có nhu cầu được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, SB Law có đủ năng lực để cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn nêu trên.

I.  TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI (LĐNN) LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1.       Điều kiện gia hạn Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2013, để được gia hạn giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam thì Quý công ty cần phải thực hiện các điều kiện sau:

 • Nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động vào thời gian Giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày,
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể là được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng người LĐNN.

Để có được văn bản chấp thuận này thì Quý công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận, bao gồm:

 • Văn bản báo cáo giải trình đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
 • Danh sách cụ thể cho từng vị trí đang tuyển dụng và vị trí tuyển mới.

Sau khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch UBND TP.Hà Nội thì quý công ty mới bắt đầu nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý công ty.

Lưu ý:

 • Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì doanh nghiệp phải báo cáo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

2        Tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động

Để chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người LĐNN thì Bà và Quý công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ y tế;
 • Hợp đồng lao động ký kết giữa doanh nghiệp với người LĐNN;
 • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin tại Nhật Bản có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Văn bản của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận sử dụng người LĐNN.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

II.      PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

1.1     Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin gia hạn Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc xin gia hạn Giấy phép lao động.
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi tới UBND TP.Hà Nội về doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người LĐNN.
 • Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc gia hạn cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy phép lao động mới;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy phép lao động mới và bàn giao cho Quý Công ty.

1.2     Thời gian thực hiện:

 • Thời gian soạn hồ sơ đề nghị chấp thuận: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Thời gian có được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian soạn hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Thời gian cấp Giấy phép lao động mới: 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan. SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động  nước ngoài làm việc tại Quý Công ty.

III.    PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ: 12.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).
 • 10% VAT: 1.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng).
 • Tổng phí dịch vụ sau thuế: 13.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng).
 • Tổng Phí dịch vụ sau thuế đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ cho SB Law.