Giấy phép lao động ( work permit) cho người nước ngoài

371

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn tuyển dụng lao động người nước ngoài vào làm việc, vậy chúng tôi phải tuân thủ quy định nào?

Luật sư trả lời: Để tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc, Quý công ty cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Quý công ty.

SB Law tư vấn về quy trình thủ tục và dịch vụ pháp lý của chúng tôi như sau:

I. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI (LĐNN) LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1.       Điều kiện cấp Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam  

Theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2013, để cấp được giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Việt Nam thì người LĐNN cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu làm việc;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể là được chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng người LĐNN.

Để có được văn bản chấp thuận này thì Quý công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận, bao gồm:

 • Văn bản báo cáo giải trình đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
 • Danh sách cụ thể cho từng vị trí đang tuyển dụng và vị trí tuyển mới.

Sau khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Quý công ty mới bắt đầu nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý công ty.

Lưu ý:

 • Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì doanh nghiệp phải báo cáo Chủ tịch UBND.
 • Sau khi xin cấp được cấp Giấy phép lao động, Quý công ty và người LĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người Quý công ty phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao Giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

2        Tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động

Để chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người LĐNN, nhưng chưa cư trú tại Việt Nam thì Quý công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bản dịch tại Việt Nam) hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin tại Nhật Bản có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bằng tốt nghiệp đại học (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bản dịch tại Việt Nam)
 • Văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người LĐNN.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

II.      PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

1.1     Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người LĐNN làm việc tại Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy phép lao động.
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi tới UBND về doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người LĐNN.
 • Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy phép lao động và bàn giao cho Quý Công ty.

1.2     Thời gian thực hiện:

 • Thời gian soạn hồ sơ đề nghị chấp thuận: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Thời gian có được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian soạn hồ sơ xin Giấy phép lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Thời gian cấp Giấy phép lao động: 12 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan bao gồm nhưng không giới hạn ở việc số lượng công việc tồn đọng quá lớn tại cơ quan, chuyên viên phụ trách tạm ngừng công việc để hưởng chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Luật lao động hoặc để thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo… SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động  nước ngoài làm việc tại Quý Công ty.

II.      PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ: 14.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng).
 • 10% VAT: 1.450.000 (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
 • Tổng phí dịch vụ sau thuế: 15.950.000 (Bằng chữ: Mười lăm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
 • Tổng Phí dịch vụ sau thuế chưa bao gồm Phí hợp pháp hóa lãnh sự các văn bằng giấy tờ được cấp ở nước ngoài.