Có được tính trợ cấp thôi việc cả trong thời gian thử việc?

Câu hỏi: Tôi đã đi làm ở công ty được 2 năm, trong đó có 2 tháng thử việc, vậy khi tôi nghỉ tôi...