Có được tính trợ cấp thôi việc cả trong thời gian thử việc?

313

Câu hỏi: Tôi đã đi làm ở công ty được 2 năm, trong đó có 2 tháng thử việc, vậy khi tôi nghỉ tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc bao gồm:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; …”.

Như vậy, thời gian bạn làm thử việc tại công ty cũng được coi là thời gian bạn đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, thời gian này được tính để hưởng trợ cấp thôi việc.

Theo quy định, thời gian lẻ từ 01 tháng đến dưới 06 tháng sẽ được làm tròn là nửa năm.

Như vậy, nếu chỉ có 2 tháng không đóng Bảo hiểm thất nghiệp bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc là 1/4 tháng lương.