Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty

230
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty

Câu hỏi : Do e ngại việc không được xuất hoá đơn GTGT khấu trừ trực tiếp, tôi có ý định lấy lại một công ty đã có 5 năm tuổi. Thủ tục để tôi trở thành đại diện pháp nhân của công ty đó là gì?

Trả lời:

Thủ tục để bạn trở thành đại diện pháp nhân của Công ty đó như sau:

1. Hồ sơ pháp lý bán doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cán nhân của người mua;

– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp

tư nhân

2. Hồ sơ pháp lý mua doanh nghiệp gồm:

Người mua doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành đăng kí kih doanh lại, hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm quyền quy định;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh

nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Số lượng hồ sơ:

01 bộ

4. Cơ quan giải quyết.

Cơ quan đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng kí

5. Cơ sở pháp lý của thủ tục:

– Luật doanh nghiệp 2005.

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định.