Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu

287
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty

Câu  1: Với sản phẩm của tôi là Appdaily.vn sẽ triển khai thị trường trong nước trước khi mở rộng ra thị trường nước ngoài( Ví dụ Đông Nam Á) thì tôi có nên đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu không?

Trả lời:

Theo tôi, phía công ty nên đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu để tránh việc các công ty khác đăng ký nhãn hiệu tương tự trước đó. Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) để khẳng định quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu Appdaily.vn như sau:

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa:

3 bản tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (làm theo mẫu);

15 bản mẫu nhãn hiệu;

1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp; 1 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…); 1 bản qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;

1 bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;

1 bản tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông tin đó;

1 bản giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…;

1 bản chứng từ nộp lệ phí.

Về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên truyền hình: