Dịch vụ pháp lý thành lập văn phòng đại diên cho công ty nước ngoài.

262
dịch vụ tư vấn pháp luật

Khách hàng hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam.

SB Law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. SB Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1. Dịch vụ pháp lý

SB Law đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ SB Law dịch vụ tư vấn pháp luật về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam.

2. Phạm vi dịch vụ và Thời hạn thực hiện

2.1              Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

Soạn thảo hồ sơ đơn:

 • Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh;
 • Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;
 • Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;
 • Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;
 • Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 • Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có; và
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Dinvai Construcciones S.A tại Hà Nội từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục sau cấp phép:

 • Đăng ký mẫu dấu và mã số thuế cho Văn phòng đại diện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công bố việc thành lập Văn phòng đại diện trên báo chí,
 • Thông báo bắt đầu hoạt động cho Văn phòng đại diện.

2.2       Thời hạn thực hiện:

–           Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng này, SB Law sẽ chuyển giao tài liệu cho Khách hàng xem xét và ký.

–           Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đơn đã được ký và đóng dấu từ Khách hàng, SB Law sẽ  nộp hồ sơ đơn lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–           Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SB Law sẽ nhận Giấy chứng phép thành lập văn phòng đại diện cho Khách hàng.

–           Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, SB Law sẽ hoàn thành các công việc đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, công bố việc thành lập và hoàn tất thủ tục báo cáo bắt đầu hoạt động cho Văn phòng đại diện.