Thủ tục mua xe của người nước ngoài

235

Dân hỏi: Hiện nay có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp họ muốn mua xe để sử dụng lâu dài thì cần phải lưu ý những thủ tục gì? Đặc biệt là thủ tục xin cấp biển số nước ngoài tại Việt Nam thưa ông? ( Luật sư cho biết thêm ngoài  thủ tục thì người NN khi mua xe tại Việt Nam cần phải đóng những loại thuế nào, miễn loại thuế nào?)

Luật sư trả lời:

Việc người nước ngoài muốn mua xe để sử dụng lâu dài ở Việt nam thì chia là 02 đối tượng. Đó là Người nước ngoài là người làm việc trong các Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, trong các cơ quan của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt nam mà không thuộc các Cơ quan, tổ chức ngoại giao quốc tế trên.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì người nước ngoài khi thực hiện việc Đăng ký xe phải có các giấy tờ sau:

a) Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

b) Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì việc cấp biển số cho người nước ngoài được quy định như sau :

a) Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

b) Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức quốc tế đó và thứ tự đăng ký.

c) Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

d) Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài (trừ các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c nêu trên).

Việc nộp thuế trước bạ của người nước ngoài theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 45/2011/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ trừ người nước ngoài hoạt động Công vụ theo quy định về ngoại giao hoặc theo cam kết quốc tế mà Việt nam tham gia như sau:

b) Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ;

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này, nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.