Thủ tục đục lại số khung, số máy

233

Thưa luật sư, số khung số máy được ví như số chứng minh thư của 1 chiếc xe. Tuy nhiên do trải qua quá trình sử dụng lâu ngày, SK, SM có thể bị mòn mờ, rỉ sét không chà nổi lên bản giấy để dán vào tờ khai đăng ký. Vậy chủ xe muốn xin đục lại SK,SM thì cần phải làm những thủ tục gì và lệ phí phải đóng là bao nhiêu  thưa ông?

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Thông tư 15/2014,TT-BCA:

– Xe có số máy, số khung đóng châm kim (lade) hoặc bị mờ, không rõ số thì được đóng lại số theo số máy, số khung ghi trong phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

– Xe có số máy, số khung bị đóng chồng số thì phải trưng cầu giám định; nếu cơ quan giám định kết luận số máy, số khung là nguyên thủy thì được đóng lại theo số máy số khung ghi trong phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

c. Xe đã đăng ký nếu thay thế máy mới hoặc thay thân máy (Blok) chưa có số máy thì đóng số theo số biển số xe đăng ký.

d. Xe có quyết định tịch thu, quyết định xử lý vật chứng của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản kết luận của Cơ quan điều tra bao gồm: xe có số máy, số khung bị đục, tẩy xóa hoặc không xác định được số khung, số máy nguyên thủy thì được đóng lại số theo số của biển số.

Xe có quyết định tịch thu, quyết định xử lý vật chứng có ghi số máy, số khung nhưng quá trình bảo quan xe lâu ngày dẫn đến số máy hoặc số khung bị ăn mòn hoặc hoean gỉ thì đóng lại theo số của biển số xe.

Lệ phí:

Theo quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì lệ phí Đóng lại số máy, số khung: 50.000VNĐ