Thẩm quyền chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

189

Pháp luật về đầu tư 2005 quy định chung việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư về Ủy ban nhân cấp tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Tại Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, quy định chung việc dự án đầu tư vào một số lĩnh vực quan trọng, dự án có quy mô lớn do Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư; bên cạnh đó tại khoản 3 của điều 37 này quy định thêm đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào 4 lĩnh vực:

  1. Kinh doanh vận tải biển
  2. Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát song
  3. In ấn, phát hành báo chí, xuất bản
  4. Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của chính phủ