SB Law bảo hộ thành công nhãn hiệu PVCombank tại Hồng Kông

350
PV COMBANK

SB Law với tư cách là đại diện sở hữu trí tuệ của Ngân hàng đại chúng Việt Nam (PVCombank) đã tiến hành bảo hộ thành công nhãn hiệu này tại cơ quan sở hữu trí tuệ Hồng Kông.

Việc đăng ký và bảo hộ thành công nhãn hiệu này tại Hồng Kông nói riêng và thế giới nói chung sẽ góp phần vào việc thúc đẩy sự hiện diện thương hiệu của ngân hàng Việt Nam tại một trong những trung tâm tài chính, ngân hàng lớn nhất Châu Á.

Văn bằng PVCombank tại Hồng Kông
Văn bằng PVCombank tại Hồng Kông

 

Bên cạnh đó, việc bảo hộ thành công nhãn hiệu này còn góp phần vào việc chống việc bị mất nhãn hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế của một số thương hiệu lớn của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Hy vọng, trong tương lai, sẽ có nhiều thương hiệu của Việt Nam được đăng ký và bảo hộ thành công tại thị trường nước ngoài.