Luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

204
thiên nhiên đẹp

SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành các công việc sau:

  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về điều kiện vốn tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh, ví dụ như ngành kinh doanh bảo hiểm, bất động sản..
  • Xác định và đưa ra tư vấn về mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành.
  • Hướng dẫn về khía cạnh pháp lý liên quan tới thủ tục chứng minh tài chính của doanh nghiệp.
  • Tưu vấn về việc bổ sung và đăng ký quyền xuất, nhập khẩu, quyền kinh doanh phân phối, mở cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp.

Luật sư tu vấn cho doanh nghiệp

Luật sư Doanh nghiệp _ SBLaw

Hồ sơ để tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  • Soạn thảo bộ hồ sơ gồm có Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm Sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
  • Tư vấn về soạn thảo Biên bản họp và Quyết định bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp
  • Tư vấn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Hướng dẫn và tham gia vào việc soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính, giải trình khả năng tài chính của doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục.
  • Soạn thảo và bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.