Bao nhiêu tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? 

269

Câu hỏi: Tôi là Dần, ở Quảng Ninh. Qúy công ty cho tôi hỏi: Bao nhiêu tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Và tuổi nào sẽ phải chịu toàn bộ tội, tuổi nào được miễn?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 12 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 có quy định về độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như sau:

– Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Như vậy, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Nếu từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.