Video: Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng?

177

Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng? Đây là phần trao đổi của luật sư Nguyễn Thanh hà trao đổi trong chương trình bạn và pháp luật.