Thủ tục đầu tư góp vốn vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

398

Câu hỏi: Công ty mình là công ty 100% vốn nước ngoài, là công ty con của công ty bên Hàn Quốc. Bây giờ công ty mình muốn thêm 1 người Hàn Quốc góp vốn vào đầu tư thì công ty mình phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, do nhà đầu tư muốn đầu tư vào công ty của bạn là nhà đầu tư có quốc tịch Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài nhưng lại đầu tư theo hình thức góp vốn vào công ty của bạn nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật đầu tư 2014 thì nhà đầu tư này sẽ không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp nhà đầu tư này có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế

Thứ hai, do nhà đầu tư Hàn Quốc muốn đầu tư vào doanh nghiệp của bạn nên bạn cần quan tâm tới các vấn đề như: ngành nghề kinh doanh của công ty bạn có phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài không? hay nhà đầu tư Hàn Quốc đó góp bao nhiêu phần trăm vốn vào công ty của bạn, vì nếu thuộc một trong các trường hợp này nhà đầu tư Hàn Quốc đó sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn vào công ty bạn theo quy định tại Điều 26 Luật đầu tư 2014 như sau:

“Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế…”.

Thứ ba, sau khi nhà đầu tư Hàn Quốc tiến hành góp vốn vào công ty của bạn thì công ty bạn sẽ tiến hành hoạt động thay đổi cổ đông (nếu công ty bạn là công ty cổ phần), thành viên (nếu công ty bạn là công ty TNHH) theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài,trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi”.

 Như vậy, khi nhà đầu tư Hàn Quốc tiến hành góp vốn đầu tư vào công ty của bạn thì công ty bạn sẽ phải lưu ý việc đăng ký thay đổi cổ đông hoặc thành viên theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp đồng thời, nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ cần phải quan tâm tới việc thực hiện các thủ tục về đăng ký góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp cũng như thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nếu như có nhu cầu.

Trong chuyên mục Tư vấn pháp luật của chương trình Luật sư của doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw đã trả lời câu hỏi của khán giả về vấn đề khai báo địa điểm kinh doanh. Mời các bạn chú ý đón xem: