Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc

367
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc

a)     Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

b)    Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

c)     Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

d)    Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

e)     Biên bản cam đoan của tác giả