Một số giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt

364

Kể từ ngày 1/3/2014, Nghị định số 222/2013/NĐ – CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt chính thức có hiệu lực. Theo đó, các tổ chức và cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể như sau:

Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

   – Các tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán cũng như không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

           Ngoài ra, khi giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt cũng phải thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Các quy định này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch của các giao dịch tài chính, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý tài chính tiền tệ kiểm soát được lượng tiền trong lưu thông và có những dự báo chính xác về tình hình thị trường kinh tế. Đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng rửa tiền, giảm lãng phí của xã hội cho việc in ấn, kiểm đếm, tiêu hủy tiền mặt. Ngoài ra, thanh toán không dùng tiền mặt có độ an toàn cao hơn, giảm thiểu những rủi ro trong trường hợp phải mang tiền mặt đi thanh toán./.

Các bạn có thể dowload văn bản tại Nghị định