Cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn

211

Thời gian qua có một số doanh nghiệp lợi dụng việc đặt in hóa đơn không nhằm mục đích “kinh doanh chân chính” mà nhằm mục đích “mua –bán” hóa đơn để tiếp tay cho các doanh nghiệp khác nhằm chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Để phòng chống nạn gian lận trong việc đặt in hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ – CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ – CP. Theo Nghị định số 04/2014/NĐ – CP thì cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng, dịch vụ mà phải thực hiện mua bán hóa đơn của cơ quan thuế kể từ ngày 01/3/2014.

Theo Nghị định 04/2014/NĐ – CP, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì mới được tự in hóa đơn;  các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật cũng được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế. Ngoài các trường hợp trên, tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Nghị định 04/2014/NĐ-CP bổ sung thêm một số quy định về biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm về quản lý và sử dụng hoá đơn so với quy định hiện hành. Cụ thể: – Đối với các doanh nghiệp vi phạm về quản lý  sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế thì Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện các biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

hoa-don-1b38b (1)

                – Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, nếu đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn. Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành hoặc kể từ thời điểm cơ quan thuế yêu cầu.

Ngoài ra để quản lý việc đặt in hóa đơn lần đầu, Nghị định số 04/2014 cũng đã bổ sung nội dung: Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu và khi sử dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan thuế và phải được sự chấp thuận của cơ quan thuế./.

Download văn bản tại: nghi_dinh_04_2014_nd_cp