Luật sư tư vấn Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

270
luat-su-hoa-lam-viec-voi-deacon

M&A tại Việt Nam được cho là một công cụ quan trọng trong việc mở rộng thị phần, tái cơ cấu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh phải giải thể và phá sản.

Khi thực hiện các giao dịch M&A, vai trò của luật sư đóng một vị trị rất quan trọng.

Luật sư của SBLaw sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết giao dịch một cách hoàn hảo.

Dịch vụ tư vấn Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của chúng tôi bao gồm:

  • Tiến hành làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligent) nhằm kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về thuế, công nợ, lao động, tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra các khuyến nghị cho bên mua và bên bán xem có nên đi vào giao dịch hay không?
  • Phối hợp với kiểm toán nhằm đánh giá tình trạng tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng, thương lượng, soạn thảo và giám sát thực hiện hợp đồng M&A
  • Cử luật sư tham gia đàm phán thương vụ M&A giữa các bên.
  • Tư vấn phương án sử dụng lao động hậu M&A.
  • Tư vấn về thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp nhận sáp nhập.