Khi nào sẽ áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu?

268

Câu hỏi: Tôi là Hoài An, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Khi hàng hóa gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng thì có bị cấm nhập khẩu không? Trường hợp nào bị cấm xuất khẩu và trường hợp nào bị cấm nhập khẩu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì:

– Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

– Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

Thứ nhất, các trường hợp áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu hàng hóa:

Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

– Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, các trường hợp áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu hàng hóa:

Áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;

– Gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;

– Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, nếu hàng hóa mà bạn nhập có gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng thì sẽ bị áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu theo quy định trên.