Giấy chứng nhận lưu hành tự do là gì?

242

Câu hỏi: Tôi là Hạnh, ở Hà Nội. Tôi thấy nhiều người nói về Giấy chứng nhận lưu hành tự do nhưng tôi chưa hiểu rõ về Giấy chứng nhận này. Qúy công ty có thể giải thích giúp tôi được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 36 Luật quản lý ngoại thương năm 2017 có quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do như sau:

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự.

Biện pháp chứng nhận lưu hành tự do sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Pháp luật quy định hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do;

– Theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.