Doanh nghiệp có thể sửa chữa tờ khai hải quan sau khi hàng hóa được thông quan

209

Tại công văn số 259 /GSQL-GQ1, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan giải đáp thắc mắc của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam về sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, đã quy định : Sau khi hàng hóa được thông quan, doanh nghiệp vẫn thực hiện việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b Khoản 1, Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 128/2013-TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 259 /GSQL-GQ1, Quý khác có thể truy cập theo đường link sau