Cơ quan hải quan phải chấp nhận chứng từ bằng tiếng anh

217

Theo công văn số 3178/TCHQ-GSQL Tổng Cục hải quan trả lời kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan, thì các chứng từ, hồ sơ cung cấp cho cơ quan Hải quan thể hiện bằng Tiếng Anh thì cơ quan Hải quan phải chấp nhận và xử lý.

Cũng theo công văn này, việc phân luồng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS, công chức hải quan không được phép can thiệp, xử lý.

Công văn cho phép doanh nghiệp không phải giải trình về số liệu báo cáo tại thời điểm nộp báo cáo trừ trường hợp sau khi nhận báo cáo có sự không khớp giữa số liệu của Doanh nghiệp và dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan.

Đặc biệt, công văn cũng lưu ý, việc thu lệ phí không chính thức tại sân bay quốc tế là không được phép theo quy định của Tổng cục Hải quan. Vì vậy, khi hành vi này diễn ra, doanh nghiệp có thể gọi điện về đường dây nóng về quản lý rủi ro của Tổng Cục hải quan là 0902245656 / (04)39440822 hoặc gửi thông tin cụ thể đến Ban Thanh tra của Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết.

Ngoài ra, nội dung công văn cũng đề cập đến quy định liên quan đến 07 lỗi nhỏ được chấp nhận khi xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu D cũng bên cạnh quy định về xác định trị giá tính thuế và mã số HS của hàng hóa.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 3178/TCHQ-GSQL, Quý khác có thể truy cập theo đường  link sau