Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

183

SB Law gửi tới quý khách hàng các thông tin về việc đăng ký nhãn hiện tại Việt Nam như sau:

1. Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục tra cứu nhãn hiệu không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, SB Law khuyến nghị khách hàng nên tiến hành tra cứu đăng ký nhãn hiệu để biết khả năng đăng ký và xem việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hiện tại có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ 3 hay không?

2. Chi phí tra cứu và đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhómsố sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Theo đó, chi phí đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi như sau:

 

Chi tiết

 

Phí nhà nước

(VNĐ)

 

Phí dịch vụ

(VNĐ)

  1. Phí tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu trước khi nộp đơn (cho 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm SP/DV) (*)
  2. Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong 01 nhóm (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng) (*)

–         cho mỗi nhóm SP/DV phát sinh trong đơn (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng);

–         cho mỗi sản phẩm từ sản phẩm thứ 6 trở đi (nếu có)

 

 

 

 

 

1.020.000

 

 

640.000

 

114.000

 

500.000

 

 

 

1.480.000

 

 

860.000

 

 

136.000

 

DỰ TỔNG (Những khoản bôi đậm có đánh dấu *):

 

3.000.000Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn

 

Ghi chú:

– Việc tra cứu là không bắt buộc;

– Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm (1) 5% VAT, (2) các loại phí phát sinh nếu đơn bị từ chối (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (3) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

3.Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-15 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ  thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

 4. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

  1. Danh mục sản phẩm cụ thể xin đăng ký bảo hộ theo nhãn hiệu;
  2. Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo);

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin nêu trên sẽ hữu ích cho Quý công ty. Nếu Anh và Quý công ty có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ lại cho chúng tôi để được giải đáp.