Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

176
các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
  1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
  2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
  3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.