Video: Xử lý vi phạm nhãn hiệu

346

Khi doanh nghiệp bị vi phạm nhãn hiệu, doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ mình? Luật sư SBLAW trả lời khán giả truyền hình Netviet về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, biện pháp xử lý vi phạm cho Việt Kiều về Việt Nam kinh doanh.